Úvod » Novinky » Sloučení společností
tisk web
Domů mirror levy

Novinky


VE SPOLEČNOSTISloučení společností

Ke dni 1. září 2010 došlo ke sloučení společností IMOS Zlín s.r.o., IMOS Slovácko s.r.o. a IMOS Restav s.r.o. jako společností zanikajících se společností IMOS group s.r.o. jako společností nástupnickou.

Informujeme Vás o změnách, ke kterým došlo v souvislosti se sloučením společností IMOS Zlín s.r.o., sídlem Zlín, Tečovice 353, PSČ 763 02, IČ 26309190, IMOS Slovácko s.r.o., sídlem Uherské Hradiště, Tyršovo nám. 440, PSČ 686 01, IČ 26942470, a IMOS Restav s.r.o., sídlem Zlín, Tečovice 353, PSČ 763 02, IČ 26949628, s jejich mateřskou společností IMOS group s.r.o., sídlem Zlín, Tečovice 353, PSČ 763 02, IČ 27756971.

Ke dni 1. září 2010 došlo ke sloučení společností IMOS Zlín s.r.o., IMOS Slovácko s.r.o. a IMOS Restav s.r.o. jako společností zanikajících se společností IMOS group s.r.o. jako společností nástupnickou. V důsledku tohoto sloučení došlo k zániku společností IMOS Zlín s.r.o., IMOS Slovácko s.r.o. a IMOS Restav s.r.o. s tím, že veškeré jmění těchto zanikajících společností, které zahrnuje mj. také práva a povinnosti, pohledávky a závazky ze souvisejících obchodních a smluvních vztahů, přechází ze zákona na společnost IMOS group s.r.o. jakožto na univerzálního právního nástupce společností IMOS Zlín s.r.o., IMOS Slovácko s.r.o. a IMOS Restav s.r.o.

Nástupnická společnost IMOS group s.r.o. převzala v celém rozsahu veškeré výrobní a obchodní aktivity zanikajících společností IMOS Zlín s.r.o., IMOS Slovácko s.r.o. a IMOS Restav s.r.o. a bude v nich nadále plynule pokračovat a naplňovat dosavadní podnikatelský záměr. Na společnost IMOS group s.r.o. přejde veškerý majetek, závazky, obchodní a smluvní vztahy zanikajících společností.

Tato nástupnická společnost má následující identifikační údaje:

obchodní firma: IMOS group s.r.o.
sídlo: Zlín, Tečovice 353, PSČ 763 02
IČ: 27756971
DIČ: CZ 27756971

Objednávky, smlouvy, ostatní dokumenty, daňové doklady za uskutečněná zdanitelná plnění s datem počínaje 1. září 2010, včetně tohoto dne, vystavujte a přijímejte již s výše uvedenými novými identifikačními údaji.

IMOS group s.r.o.

Mapa webu | Novinky | Správce Webu | RSS